Storesak for INAQ

dato: 26/11/08

Tekst innhold for demo bruk. Dette er bare demo tekst, for å vise utseendet.
Tekst innhold for demo bruk. Dette er bare demo tekst, for å vise utseendet.
Les mer..

Storesak for INAQ

dato: 26/11/08

Tekst innhold for demo bruk. Dette er bare demo tekst, for å vise utseendet.
Tekst innhold for demo bruk. Dette er bare demo tekst, for å vise utseendet.
Les mer..

Om oss:

INAQ Management AS er et tverrfaglig rådgivningsselskap med omfattende strategisk, operasjonell og finansiell kompetanse med hovedfokus på sjømatbransjen og dets avledede virksomheter. Selskapet består av personer med lang erfaring, både nasjonalt og internasjonalt.

INAQ Management AS skal være den prefererte leverandør av tjenester knyttet til verdiorientert forretningsutvikling. Vår målsetting er å skape konkurransedyktighet, vekst og lønnsomhet for våre kunder ved å tilby rådgivning basert på omfattende industriell erfaring, grundige analyser og systematisk metodikk.
INAQ Management AS
Kjøpmannsgata 61
Postboks 488’
7405 Trondheim
Tel.: 73 80 65 00
Fax.: 73 80 65 01
E-post: post@inaq.no