Man-Tors:
08.00-20.00

Fredag:
08.00-15.30

Lørdag:
Akutthjelp:
10.00-14.00

Søndag:
Akutthjelp -
vakttelefon
:
11.00-14.00

Adresse:
Kongens gt.49
7012 Tr.heim

Telefon:
73 53 45 45