Meg     Musikk     Design     Film     Radio          
    Forside    
    Skolegang    
    Arbeidspraksis    
    Programleder    
    Radio DJ    
    Diskjockey    
    Musikkproduksjon    

Min skolegang:
arbeid arbeid arbeid
1987-1991: Steinerskolen på Hedmark
1991-1993: Arstad Skole
1993-1995: Ottestad Ungdomsskole
1995-1996: Namsos Ungdomsskole
1996-1997: Namsos Vgs - Allemnfag
1997-1999: Ringve Vgs - Allmenne og Media fag
1999-2000: Namdals Folkehøgskole - Musikk linja
2000-2003: University of Sunderland - Art, Media & Design: Media Production
2006-2008: NæringsAkademiet - Grafisk Design

De første 4 årene av grunnskolen gikk jeg på Steinerskolen som er en privatskole med hovedtyngde på antroposofi og kreativitet. Det er mulig det er her jeg utviklet min interesse for tegning, maling og skriving. For de neste 5 årene av grunnskolen gikk jeg på regulære skoler i Hamar og seinere Namsos. Først 2 år på Arstad Skole i Ottestad og så 2 år på Ottestad Ungdomsskole før jeg tok sisteåret av grunnskolen på Namsos Ungdomsskole.

Min videregående utdannelse ble også oppdelt på to skoler. Først allmennfag på Namsos Videregående Skole med alle de nødvendige retninger for å oppnå generell studiekompetanse. Etterpå gikk jeg på Ringve Videregående Skole i Trondheim, og startet her å ta mediapraksis og teori ved siden av allmennfagene. Jeg fullførte videregående og fikk generell studiekompetanse i 1999.

Dette er penalet mitt, fint hva?Etter jeg var ferdig med videregående, tok jeg ett år på folkehøyskolen i Grong med musikkteori og praksis. Her var det jeg lærte arrangement, komposisjon etc. og jeg fikk også erfaring som studioteknikker i skolens eget ADAT-studio. Jeg var i denne perioden delvis manager og "roadie" for et svartmetallband fra skolen og hadde en finger med i spillet på mange opptredener. Ved siden av musikklinja måtte alle på skolen også ha fellesfag innen filosofi, eller som skolen likte å si det "fag som utforsket meningen med livet"…

Min bachelorgrad fikk jeg etter 3 år på University of Sunderland. Studieretningen var Kunst, Media & Design som omfatter mediaproduksjon (televisjon og radio) og involverte en stor porsjon praktisk mediaarbeid med en obligatorisk kjerne av teori samt noen valgfag. På toppen av dette var det obligatoriske moduler innen kulturelle studier samt filmhistorie og analyse. I løpet av de 3 årene bachelorutdannelse tok, hadde jeg vært med å produsere 5 TV programmer (kamera/lys), 4 videoprosjekt (lyd/lys/regi/redigering), 6 radioprogrammer både direkte og redigert (regi/selvkjør/reporter/teknikker/redigering) og 3 nettdesign og multimediaprosjekter. Mitt inntrykk var at de prosjekt hvor jeg enten jobbet alene eller hadde regi ble best.

Diplomer & vitnemål:

 
 
  © Jaxeed - All rights reserved.